cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Ruse în domeniul transportului rutier internaţional


Published: 2016-08-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Ruse în domeniul transportului rutier internaţional.
2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Ruse în domeniul transportului rutier internaţional.

PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP