cu privire la aprobarea semnării Deciziei Comitetului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană reunit în configurația comerț privind întocmirea listei de arbitri menționate la articolul 404 alineatul (1) din Acordul de Asociere între Republica Mo


Published: 2016-08-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Publicat : 12.08.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 256-264
    art Nr : 1039

În temeiul articolului 18 punctul 5) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru executarea prevederilor articolului 2 din Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199, art. 442), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de proiectul Deciziei Comitetului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană reunit în configurația comerț privind întocmirea listei de arbitri menționate la articolul 404 alineatul (1) din  Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014.
2. Se aprobă semnarea Deciziei Comitetului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană reunit în configurația comerț privind întocmirea listei de arbitri menționate la articolul 404 alineatul (1) din  Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014.

PRIM-MINISTRU                                           Pavel FILIP

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene                                        Andrei Galbur
Viceprim-ministru, 
ministrul economiei                                           Octavian Calmîc
Ministrul justiţiei                                               Vladimir Cebotari