privind aprobarea Raportului Agentului guvernamental cu privire la executarea hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în anul 2015


Published: 2016-08-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul articolului 21 alineatul (3) din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2015, nr.224-233, art.455), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului pentru informare Raportul Agentului guvernamental cu privire la executarea hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în anul 2015.

PRIM-MINISTRU                                         Pavel FILIP