cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare


Published: 2016-01-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), art.8 lit. m) şi lit. o), art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:


1. Se înregistrează în Registrul de stat al valorilor mobiliare valorile mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale:
- Societăţii pe acțiuni “EUROFARMACO” (str. Vadul lui Vodă 2, mun. Chișinău, IDNO 1003600050791) în sumă de 6554000 lei în număr de 6554  acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1000 lei cu numărul înregistrării de stat MD14EURF1001 din contul mijloacelor băneşti;
- Societăţii pe acțiuni “LAURENT” (str. Sfatul Țării 59, mun. Chișinău, IDNO 1011600041200) în sumă de 2600000 lei în număr 2600000 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu cu numărul înregistrării de stat MD14LARE1007 din contul mijloacelor bănești.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data aprobării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Naționale a Pieței Financiare și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.