cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Bezede Valentina


Published: 2016-01-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul alin.(2) art.14, art.16 din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti, pct.7 alin.(1) lit.u) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.736 din 3 octombrie 2012 şi cererii personale din 28 decembrie 2015,


ORDON:


1. Se învesteşte executorul judecătoresc Bezede Valentina cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (Licența seria LE nr.185), în circumscripția raionului Căușeni, începînd cu data de 11 ianuarie 2016.
2. Ordinul se aduce la cunoştinţa Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti și Judecătoriei Căușeni în a cărei circumscripţie executorul judecătoresc îşi are biroul.
3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRUL JUSTIȚIEI                                     Vladimir CEBOTARI