pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate şi certificarea sanitar-veterinară la admitereatemporară a cailor înregistraţi


Published: 2016-01-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.125-129, art. 396), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind cerinţele de sănătate şi certificarea sanitar-veterinară la admiterea temporară a cailor înregistraţi (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR                           Gheorghe BREGA