cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.4/1 din 01.02.2013


Published: 2016-01-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art.1, art.9 alin.(1) lit.n), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), 


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:


1. În anexa nr.2 la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.4/1 din 01.02.2013 “Cu privire la unele măsuri pentru finalizarea procedurii de lichidare a genurilor de activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare desfăşurate anterior de unii participanţi profesionişti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.27-30, art.120) rîndul “”Inconarm” SA, 10, depozitar (colectiv)” se exclude.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                       Nina DOSCA