cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării concepţiei generale şi a condiţiilor de plasare a publicităţii în serviciile de programe, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, de către posturile de radio „Radio Moldova”


Published: 2016-01-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul
respectării concepţiei generale şi a condiţiilor de plasare a publicităţii
în serviciile de programe, conform prevederilor legislaţiei în vigoare,
de către posturile de radio „Radio Moldova”, „Muz FM”, „Radio
Poli Disc – Русское Радио”, „Hit FM”, „Europa Plus Moldova”,
„COOL Radio”, „KISS FM”, „AQUARELLE-FM”, „RETRO FM”,
„Vocea Basarabiei”, „Radio Naţional FM”, „Autoradio/Avtoradio”,
„Radio Alla”, „Radio ZUM” şi „Radio 911”Publicat : 15.01.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 2-12
    art Nr : 28

În cadrul şedinţei publice din 15 septembrie curent, prin Decizia nr. 33/162 (pct. 1), în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis efectuarea unei monitorizări la capitolul respectării concepţiei generale şi a condiţiilor de plasare a publicităţii în serviciile de programe la posturile de radio „Radio Moldova”, „Muz FM”, „Radio Poli Disc – Русское Радио”, „Hit FM”, „Europa Plus Moldova”, „COOL Radio”, „KISS FM”, „AQUARELLE-FM”, „RETRO FM”, „Vocea Basarabiei”, „Radio Naţional FM”, „Autoradio/Avtoradio”, „Radio Alla”, „Radio ZUM” şi „Radio 911”, pentru o perioadă de 7 zile fiecare.
Rezultatele monitorizărilor pentru perioada 22-28.09.2015 au atestat următoarele:
I. „Radio Moldova”

B.1.

Formatul de principiu: Generalist

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

100%

100%

(164 ore 59 min. 33 sec.)

2.2

Producţie proprie

100%

100%

(164 ore 59 min. 33 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

0%

0%

B.3.

Opere europene

100%

100%

(164 ore 59 min. 33 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

20,1%

26,19%

(42 ore 06 min. 16 sec.)

4.2

Programe educaţionale şi culturale

62,3%

58,07%

(93 ore 20 min.)

4.3

Alte tipuri de programe

17,6%

15,74%

(25 ore 16 min. 12 sec.)

Publicitate: 1,30% (02 ore 10 min. 44 sec.)

Jingle-uri: 2,59% (04 ore 17 min. 05 sec.)

Rebut tehnic: 49 min. 43 sec.
• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000056 din 25.09.2014, eliberată IPNA Compania Publică „Teleradio-Moldova” pentru postul de radio „Radio Moldova”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
Prezent în cadrul şedinţei, reprezentantul postului public de radio ”Radio Moldova” a motivat decalajul procentual al emisiunilor informative şi analitice din concepţia generală a serviciilor de programele şi datele monitorizării prin evenimentele ce au avut loc în ţară şi obligaţia sa, în calitate de radiodifuzor public, de a le reflecta.
II. „Muz FM”

B.1.

Formatul de principiu: Muzical-informativ

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

100%

54,05%

(88 ore 26 min. 18 sec.)

2.2

Producţie proprie

100%

100%

(163 ore 36 min. 20 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

0%

0%

B.3.

Opere europene

100%

54,05%

(88 ore 26 min. 18 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

5%

1,39%

(2 ore 10 min. 35 sec.)

4.2

Programe educaţionale şi culturale

15%

0%

4.3

Filme

0%

0%

4.4

Alte tipuri de programe

80%

98,60%

(153 ore 55 min. 29 sec.)

Publicitate: 2,61% (4 ore 23 min. 40 sec.)

Jingle-uri: 4,46% (7 ore 30 min. 16 sec.)

Plasare de produse – 19 sec.
• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din condiţiile licenţei de emisie seria AC 000093 din 18.12.2014, eliberată „RADIO MEDIA GROUP INC.” S.R.L. pentru postul de radio „Muz FM”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000011 din 13.02.2014, eliberată S.C.P. „RADIO POLI DISC” S.R.L. pentru postul de radio „Radio Poli Disc – Русское Радио”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
III. „Radio Poli Disc – Русское Радио”

B.1.

Formatul de principiu: Generalist

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

90%

80,52%

(126 ore 41 min. 54 sec.)

2.2

Producţie proprie

100%

100%

(157 ore 20 min. 52 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

0%

0%

B.3.

Opere europene

50%

80,52%

(126 ore 41 min. 54 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

11,5%

10,33%

(15 ore 36 min. 55 sec.)

4.2

Programe educaţionale şi culturale

0%

0%

4.3

Filme

0%

0%

4.4

Alte tipuri de programe

88,5%

89,66%

(135 ore 22 min. 05 sec.)

Publicitate: 6,21% (10 ore 26 min. 08 sec.)

Jingle-uri: 3,78% (6 ore 21 min. 52 sec.)

Rebut tehnic – 13 min.
• Derogări de la prevederile art.1 şi 2 din Decizia CCA nr.1 din 25 ianuarie 2013, conform cărora: „În cadrul calupurilor publicitare ce promovează produse alimentare radiodifuzorii trebuie să difuzeze alternativ unul dintre următoarele mesaje de avertizare”:
a) „Pentru o viaţă sănătoasă, consumaţi zilnic cel puţin 5 fructe şi legume”;
b) „Pentru o viaţă sănătoasă, faceţi mişcare cel puţin 30 de minute în fiecare zi”;
c) „Pentru o viaţă sănătoasă, consumaţi zilnic minimum 2 litri de apă”;
d) „Pentru o viaţă sănătoasă, respectaţi mesele principale ale zilei”;
e) „Pentru sănătatea dumneavoastră evitaţi excesul de sare, zahăr şi grăsimi”.
Astfel, au fost difuzate spoturi publicitare pentru produsele alimentare „Nefis” şi „Makfa”, iar la finele calupurilor publicitare au fost omise mesajele de promovare a modului sănătos de viaţă:
- 22.09.2015 – 07:21:56; 09:11:04; 10:14:00; 12:11:43; 14:10:34; 15:12:27; 16:11:14; 18:10:11; 19:42:45; 20:11:38;
- 23.09.2015 – 07:20:31; 10:11:15; 11:11:48; 12:42:38; 13:42:04; 14:42:31; 16:11:22; 18:19:21; 20:20:04;
- 24.09.2015 – 07:20:42; 09:11:13; 10:12:06; 12:12:38; 14:22:51; 15:14:06; 16:13:18; 20:39:53;
- 25.09.2015 – 07:22:40; 07:40:57; 10:11:14; 11:12:57; 12:11:37; 13:11:20; 14:11:08; 16:11:13; 17:13:37; 18:11:15; 20:12:13;
- 26.09.2015 – 09:13:32; 10:13:25; 11:12:22; 12:21:20; 13:12:25; 14:40:25; 15:23:13; 16:11:17; 17:11:05; 18:41:21; 19:12:56; 20:11:44;
- 27.09.2015 – 09:22:21; 10:13:44; 11:12:14; 12:12:44; 13:39:45; 14:13:08; 15:22:02; 16:09:51; 17:11:22; 18:10:28; 19:09:19; 20:09:05;
- 28.09.2015 – 07:20:21; 07:37:02; 09:22:24; 10:10:31; 11:12:21; 11:42:03; 12:41:07; 13:42:56; 14:22:33; 15:12:32; 16:12:56; 17:21:10; 18:12:09; 18:22:51; 19:11:52; 20:11:08.
Prezent în cadrul şedinţei publice, reprezentantul postului de radio „Radio Poli Disc – Русское Радио” a declarat că se va conforma prevederilor legislaţiei audiovizuale în vigoare.
IV. „Hit FM”

B.1.

Formatul de principiu: Muzical

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

100%

50,52%

(78 ore 55 min. 12 sec.)

2.2

Producţie proprie

100%

100%

(156 ore 12 min. 04 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

0%

0%

B.3.

Opere europene

70%

80,36%

(152 ore 42 min. 25 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

4%

3,91%

(5 ore 59 min. 12 sec.)

4.2

Programe educaţionale şi culturale

1%

0%

4.3

Alte tipuri de programe

95%

96,08%

(146 ore 43 min. 13 sec.)

Publicitate: 7,01 % (11 ore 47 min. 56 sec.)

Jingle-uri: 2,07% (3 ore 29 min. 39 sec.)
• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000037 din 25.09.2014, eliberată „Radio Hit” S.R.L. pentru postul de radio „Hit FM”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
• Derogări de la art. 22 alin. (3) din Codul audiovizualului, care prevede: “Volumul spoturilor de publicitate nu poate depăşi 12 minute pe oră”. Astfel, la data de 24 septembrie 2015, ora 18:00, volumul total al publicităţii pentru o oră a constituit 13 min. 13 sec.
Prin scrisoarea nr. 11/26 din 01.12.2015, „Radio Hit” S.R.L., fondatoarea postului de radio ”Hit FM”, a declarat că neconcordanţa dintre cele 50,52% de producţie autohtonă atestate de datele monitorizării şi cele 100% indicate în concepţia generală a serviciului de programe se datorează unei neînţelegeri privind definirea noţiunii de program.  Referitor la rezultatul de 0% al programelor educaţionale şi culturale contra 1% prevăzut de concepţie, a fost invocat faptul că programul ”Hit News Digest”, care avea acest format, a fost sistat din emisie pe perioada concediului anual al realizatorului, iar mai apoi din motivul demisionării autorului acestei emisiuni.
Cu referire la depăşirea timpului autorizat de plasare a publicităţii, reprezentanţii ”Hit FM” au menţionat că acest lucru s-a produs din cauza unei erori de program, care a influenţat setarea timpului de publicitate admis.

V. „Europa Plus Moldova”


B.1.

Formatul de principiu: Muzical-distractiv

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

75%

61,89%

(99 ore 21 min. 55 sec.)

2.2

Producţie proprie

100%

100%

(160 ore 31 min. 49 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

0%

0%

B.3.

Opere europene

60%

61,79%

(99 ore 21 min. 55 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

8%

3,28%

(5 ore 07 min. 13 sec.)

4.2

Programe educaţionale şi culturale

2%

0,51%

(48 min. 48 sec.)

4.3

Alte tipuri de programe

90%

96,19%

(149 ore 48 min. 17 sec.)

Publicitate: 4,44% (7 ore 28 min. 11 sec.)

Jingle-uri: 2,85% (4 ore 47 min. 31 sec.)
• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000059 din 07.10.2014, eliberată „BASARADIO” S.R.L. pentru postul de radio „Europa Plus Moldova”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
Prin scrisoarea nr. 08/15 din 01.12.2015, „BASARADIO” S.R.L., fondatoarea postului de radio „Europa Plus Moldova”, a adus la cunoştinţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului că volumul de publicitate difuzat pe parcursul unei ore de emisie este cu mult mai mic de 12 minute, fapt care, posibil, a influenţat rezultatele monitorizării.
VI. „COOL Radio”

B.1.

Formatul de principiu: Divertisment

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

100%

30,11%

(49 ore 52 min. 36 sec.)

2.2

Producţie proprie

100%

100%

(165 ore 36 min. 21 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

0%

0%

B.3.

Opere europene

70%

30,11%

(49 ore 52 min. 36 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

0%

0%

4.2

Programe educaţionale şi culturale

30%

1%

(1 oră 38 min. 59 sec.)

4.3

Alte tipuri de programe

70%

98,99%

(161 ore 44 min. 13 sec.)

Publicitate: 1,42% (2 ore 23 min. 39 sec.)

Jingle-uri: 1,32% (2 ore 13 min. 09 sec.)


•  Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000064 din 18.12.2014, eliberată ÎCS „PRO DIGITAL” S.R.L. pentru postul de radio „COOL Radio”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
Prezent în cadrul şedinţei publice, reprezentantul postului de radio „COOL Radio” a declarat că nu este de acord cu rezultatele monitorizării.

VII. „KISS FM”

B.1.

Formatul de principiu: Muzical-distractiv

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

73,21%

47,66%

(75 ore 25 min. 31 sec.)

2.2

Producţie proprie

75%

73,43%

(116 ore 11 min. 35 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

26,79%

26,56%

(42 ore 02 min. 12 sec.)

B.3.

Opere europene

70%

99,36%

(157 ore 13 min. 47 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

0,60%

0,36%

(34 min. 40 sec.)

4.2

Alte tipuri de programe

99,40%

99,62%

(153 ore 55 min. 24 sec.)

Publicitate: 5,81% (09 ore 46 min. 13 sec.)

Jingle-uri: 2,21% (03 ore 43 min. 43 sec.)


•  Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000052 din 24.01.2014, eliberată ÎCS „A.G. BROADCASTING” S.R.L. pentru postul de radio „KISS FM”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
•  Derogări de la art. 13 alin. (8) din Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27.06.97, care prevede: ”Publicitatea privind una şi aceeaşi marfă (lucrare, serviciu), precum şi unul şi acelaşi furnizor de publicitate se permite nu mai mult de două ori, cu o durată totală de pînă la două minute, pe parcursul unei ore de emisie pe un canal de frecvenţă”.
Astfel, la data 26.09.015, ora 13:00, a fost făcută publicitate mai mult de două ori pe parcursul unei ore de emisie pentru medicamentul ”Farmacitron” (02:13, 29:15, 43:35) şi cinematograful ”Patria” (04:59, 30:40, 45:10).
Prin scrisoarea nr. 70/01 din 01.12.2015, ÎCS „A.G. BROADCASTING” S.R.L., fondatoarea postului de radio ”KISS FM”, a comunicat Consiliului Coordonator al Audiovizualului că postul de radio ”KISS FM” nu are abateri de la concepţia generală a serviciului de programe, iar cu referire la derogarea constatată la capitolul plasării publicităţii a menţionat că cele 3 calupuri publicitare au fost difuzate în locul celor două accidental.
VIII. „AQUARELLE-FM”

B.1.

Formatul de principiu: Muzical-distractiv

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

100%

42,24%

(69 ore 40 min. 52 sec.)

2.2

Producţie proprie

100%

100%

(164 ore 55 min. 36 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

0%

0%

B.3.

Opere europene

84%

42,24%

(69 ore 40 min. 52 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

4%

2,42%

(3 ore 48 min. 37 sec.)

4.2

Programe educaţionale şi culturale

28%

0%

 

4.3

Alte tipuri de programe

68%

97,57%

(153 ore 14 min. 37 sec.)

Publicitate: 1,82% (3 ore 04 min. 24 sec.)

Jingle-uri: 4,68% (7 ore 52 min. 22 sec.)
• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000023 din 19.03.2014, eliberată Casa Editorială „Independent Media” S.R.L. pentru postul de radio „AQUARELLE FM”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
Prin scrisoarea nr. 46 din 01.12.2015, Casa Editorială „Independent Media” S.R.L., fondatoarea postului de radio „AQUARELLE FM”, a declarat că nu este de acord cu cele 42,24% de produs autohton contra celor 100% indicate în concepţia generală a serviciului de programe. La fel, nu este de acord cu cele 42,24% de produs european constatate în datele monitorizării.
De asemenea, reprezentanţii „AQUARELLE FM” mai invocă faptul că la 01.09.2015, la adresa CCA a fost expediată o nouă grilă de emisie, care conţine toate emisiunile cu tematică informativă, culturală, educaţională şi de divertisment, iar calculele acestora se prezintă astfel: emisiuni informative – 4,5%, în loc de 2,42% constatate în cadrul monitorizării; emisiuni culturale şi educaţionale – 27,3%, în loc de 0%, şi opere europene – 85%.
IX. „RETRO FM”

B.1.

Formatul de principiu: Generalist

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

88,4%

34,66%

(56 ore 09 min. 56 sec.)

2.2

Producţie proprie

88,4%

87,37%

(141 ore 34 min. 33 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

11,6%

12,61%

(20 ore 26 min. 30 sec.)

B.3.

Opere europene

60%

89,69%

(145 ore 19 min. 22 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

10%

5,85%

(9 ore 11 min. 44 sec.)

4.2

Programe educaţionale şi culturale

5%

0%

4.3

Muzical-distractive

85%

94,13%

(147 ore 43 min. 50 sec.)

Publicitate: 3,55% (5 ore 58 min. 57 sec.)

Jingle-uri: 3,02% (5 ore 05 min. 29 sec.)
• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. b) din Licenţa de emisie seria AA nr. 073669 din 13.10.2009, eliberată „RADIO MAXIMUM” S.R.L. pentru postul de radio „RETRO FM”: ”Să respecte cu stricteţe deciziile, reglementările şi indicaţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului” (nu se respectă concepţia generală a serviciului de programe).
X. „Vocea Basarabiei” 

B.1.

Formatul de principiu: Informativ-analitic

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

96%

82,38%

(135 ore 48 min. 19 sec.)

2.2

Producţie proprie

96%

96,40%

(158 ore 55 min. 01 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

4%

3,59%

(5 ore 55 min. 29 sec.)

B.3.

Opere europene

90%

100%

(164 ore 50 min. 50 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

75%

31,61%

(49 ore 54 min. 02 sec.)

4.2

Programe educaţionale şi culturale

19%

27,13%

(42 ore 50 min. 32 sec.)

4.3

Alte tipuri de programe

6%

41,25%

(65 ore 07 min. 09 sec.)

Publicitate: 1,87% (3 ore 9 min. 10 sec.)

Jingle-uri: 4,15% (6 ore 59 min. 07 sec.)
Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000021 din 13.10.2009, eliberată „Canal X” S.R.L. pentru postul de radio „Vocea Basarabiei”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.Prezent în cadrul şedinţei, reprezentantul postului de radio „Vocea Basarabiei” a declarat că nu este de acord cu cele 100% de opere europene atestate de datele monitorizării contra celor 90% declarate în concepţia generală a serviciului de programe.

XI. „Radio Naţional FM” 

B.1.

Formatul de principiu: Generalist

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

97%

43,16%

(70 ore 36 min. 46 sec.)

2.2

Producţie proprie

97%

100%

(163 ore 34 min. 04 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

3%

0%

B.3.

Opere europene

90%

100%

(163 ore 34 min. 04 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

13%

9,76%

(15 ore 21 min. 53 sec.)

4.2

Programe educaţionale şi culturale

15%

2,37%

(3 ore 44 min. 40 sec.)

4.3

Alte tipuri de programe

72%

87,85%

(138 ore 07 min. 03 sec.)

Publicitate: 2,17% (3 ore 38 min. 13 sec.)

Jingle-uri: 3,79% (6 ore 20 min. 28 sec.)

Rebut tehnic – 47 min. 43 sec.


• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000021 din 13.10.2009, eliberată „Canal X” S.R.L. pentru postul de radio „Vocea Basarabiei”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
Prezent în cadrul şedinţei, reprezentantul postului de radio „Vocea Basarabiei” a declarat că nu este de acord cu cele 100% de opere europene atestate de datele monitorizării contra celor 90% declarate în concepţia generală a serviciului de programe.
• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AA nr. 082559 din 13.10.2009, eliberată Organizaţiei Obşteşti de Informare ”INFO-MINGIR” pentru postul de radio „Radio Naţional FM”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
• Derogări de la prevederile art. 19 alin. (14) din Codul audiovizualului, care stipulează: „Publicitatea mascată şi teleshopping-ul mascat sînt interzise”. Pe parcursul perioadei de monitorizare, în cadrul emisiunilor „Dimineaţa Naţională” şi „Program muzical cu animator”, prezentatorii radio au făcut publicitate mascată şi au organizat diverse concursuri pentru ascultători, anunţînd drept cîştiguri bilete la circ. Totodată, aceştia fac o detaliere a conţinutului programului de circ, specificînd data şi valoarea biletului:
25.09.2015
►08:11:42 (Dimineaţa Naţională) – „Dacă, evident, vreţi să cîştigaţi 2 bilete la circ; apropo, biletele la circ sunt acum între 250 şi 300 de lei un bilet, cam aşa ceva; aşa că dăm un premiu destul de consistent. Noi dăm un bilet dublu şi vreau să vă spun că este vorba de Arena Bucuriei, aşa se numeşte spectacolul de la circ”.
► 15:20:09 (Program muzical cu animator) – „Vreau, dragii mei, să vă amintesc că mîine avem premieră la circ. Da, Circul din Chişinău pregăteşte un program inedit, intitulat „Arena Bucuriei”, şi vreau să vă spun că în premieră, spectatorii vor avea ocazia să vadă peste 90 de specii de păsări şi animale exotice. Nu vor lipsi nici acrobaţii şi gimnaştii, care se află şi acum pe ultima sută de metri în repetiţii. Premiera este programată pentru mîine, 26 septembrie, şi apropo, stagiunea va dura pînă în data de 1 noiembrie. Vreau să vă mai spun că biletele costă în jur de 150 şi 250 de lei, iar noi avem concurs în această oră şi ceva mai tîrziu, peste cîteva minute, demarăm un concurs în care oferim 2 bilete la circ – pentru cei care vor fi activi şi vor participa la concursul de pe Naţional FM”.
28.09.2015
► 08:10:32 (Dimineaţa Naţională) – „Avem la dispoziţie mai multe invitaţii pentru circ şi deja ne gîndim ce să facem cu dînsele, să facem un concurs mai zdravăn, mai serios, sau să facem aşa ceva mai uşor pentru că totuşi e zi de luni. Hai să facem unul mai uşor, Ghenadie, pentru că e zi de luni şi pentru că aşa am obişnuit publicul. Mare atenţie, fraţilor, dragi ascultători, peste o melodie, două, încercăm să dăm start concursului. Voi va trebui doar să răspundeţi cît mai rapid la doar 3 întrebări şi veţi primi 2 bilete în valoare de 250 de lei, cam aşa, dar dacă primiţi 2, faceţi 500 de lei. Deci 1 bilet e destul de scump”.
► 09:11:34 (Dimineaţa Naţională) – „Hai să reamintim ascultătorilor noştri care vor să meargă la circ, care vor să vadă un spectacol inedit. Peste ceva timp o să mai organizăm un concurs. Aşa că dacă o să vreţi, trebuie să ţineţi minte numărul de telefon şi să telefonaţi şi, de ce nu, dacă o să răspundeţi corect la 3 întrebări destul de simple o să cîştigaţi 2 bilete din partea noastră. Ca voi să le cîştigaţi. Asta este, oamenii trebuie să ştie ce cîştigă. Cum ziceam, biletele sunt destul de ok, adică 1 costă în jur de 250 de lei ori 2 costă 500 de lei”.
Prezent în cadrul şedinţei publice, reprezentantul postului de radio „Radio Naţional FM” a declarat că abaterile de la condiţiile de plasare a publicităţii s-au produs în mod accidental şi că pe viitor vor fi mai precauţi, pentru a nu admite derogări de la legislaţia audiovizuală.
XII. „Autoradio/Avtoradio”

B.1.

Formatul de principiu: Muzical-distractiv

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

60%

31,35%

(50 ore 50 min. 09 sec.)

2.2

Producţie proprie

100%

100%

(162 ore 06 min. 29 sec.)

B.3.

Opere europene

50%

31,35%

(50 ore 50 min. 09 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

15%

3,36%

(5 ore 15 min. 55 sec.)

4.2

Alte tipuri de programe

85%

96,62%

(150 ore 54 min. 09 sec.)

Publicitate: 3,50% (5 ore 53 min. 31 sec.)

Jingle-uri: 3,53% (5 ore 56 min. 25 sec.)


• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000041 din 25.09.2014, eliberată „AUTORADIO PRIM” S.R.L. pentru postul de radio „Autoradio/Avtoradio”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
XIII. „Radio Alla”

B.1.

Formatul de principiu: Generalist

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

100%

40,63%

(62 ore 46 min. 19 sec.)

2.2

Producţie proprie

100%

100%

(154 ore 27 min. 22 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

0%

0%

B.3.

Opere europene

65%

45,14%

69 ore 44 min. 09 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

6%

3,86%

(05 ore 34 min. 49 sec.)

4.2

Programe educaţionale şi culturale

4,5%

0%

 

4.3

Alte tipuri de programe

0%

96,13%

(138 ore 39 min. 30 sec.)

Publicitate: 4,89% (8 ore 13 min. 42 sec.)

Jingle-uri: 6,08% (10 ore 13 min. 03 sec.)

Rebut tehnic: 05 ore 18 min. 56 sec.


• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AA nr. 073724 din 25.08.2010, eliberată „RADIO TOP” S.R.L. pentru postul de radio „Radio Alla”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
• Derogări de la prevederile art. 19 alin. (7) din Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27.06.97: „Se interzice publicitatea tuturor tipurilor de arme, a armamentului şi a tehnicii militare, cu excepţia armelor de vînătoare şi sportive permise de legislaţie (inclusiv cele istorice). Publicitatea armelor permise de legislaţie este interzisă în mijloacele de informare în masă electronice între orele 7.00 şi 22.00”. Astfel, la: data de 22.09.2015 (ora 13:42:59, 13:43:38); 23.09.2015 (ora 7:39:50, 9:39:15, 13:43:15, 17:45:54); 24.09.2015 (ora 8:40:33, 12:42:18, 16:45:44); 25.09.2015 (ora 7:45:12, 13:46:14, 18:41:14); 26.09.2015 (ora 14:43:21, 16:43:28, 17:45:42); 27.09.2015 (ora 13:45:34, 17:39:23, 17:42:41); 28.09.2015 (ora 7:45:05, 9:42:57, 17:41:35) a fost difuzată publicitate pentru magazinul „Снайпер Элит”, cu următorul conţinut: „Настоящий мужчина не любит высоких слов. Он ценит реальные дела. Если охота ваше настоящее хобби, магазин „Снайпер Элит” то что вам нужно. В нем все для настоящих охотников. Лучшие образцы оружия, экипировка, дневная и ночная оптика, патроны, патронташ и охотничьи ножи в великолепном исполнении от ведущих мировых исполнителей. Охотничий магазин „Снайпер Элит”.
Prin scrisoarea nr. 10/05 din 01.12.2015, „RADIO TOP” S.R.L., fondatoarea postului de radio „Radio Alla”, menţionează că discordanţa dintre cele 40,63% de producţie autohtonă atestate de datele monitorizării contra celor 100% declarate în concepţia generală a serviciului de programe se datorează unei neînţelegeri privind definirea noţiunii de ”program”. Cît priveşte rezultatul de 0% al programelor educaţionale şi culturale contra celor 4,5% prevăzut de concepţie, „RADIO TOP” S.R.L. l-a explicat prin încetarea realizării unor emisiuni de acest gen, care au fost declarate anterior în grila de emisie, odată cu adoptarea Concepţiei generale.
Referitor la condiţiile de plasare a publicităţii, derogările atestate au fost omise din neatenţia persoanei responsabile.
XIV. „Radio ZUM”

B.1.

Formatul de principiu: Generalist

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

60%

16,77%

(27 ore 56 min. 54 sec.)

2.2

Producţie proprie

100%

100%

(166 ore 35 min. 05 sec.)

2.3

Producţie retransmisă

0%

0%

B.3.

Opere europene

60%

98,65%

(164 ore 20 min. 26 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

0%

0%

4.2

Programe educaţionale şi culturale

0%

0%

4.3

Alte tipuri de programe

100%

100%

(164 ore 20 min. 26 sec.)

Publicitate: 0,83% (01 oră 24 min. 55 sec.)

Jingle-uri: 01,33% (02 ore 14 min. 39 sec.)
• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AA nr. 082554 din 15.07.2011, „OOH MEDIA” S.R.L. pentru postul de radio „Radio ZUM”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
XV. „Radio 911”

B.1.

Formatul de principiu: Generalist

Conform concepţiei

Rezultatele monitorizării

B.2

Structura programelor după sursa de provenienţă

2.1

Producţie autohtonă

90%

31,91%

(53 ore 48 min. 28 sec.)

2.2

Producţie proprie

100%

100%

(168 ore 35 min. 16 sec.)

B.3.

Opere europene

70%

100%

(168 ore 35 min. 16 sec.)

B.4.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

4.1

Programe informative şi analitice

10%

0,20%

(20 min. 40 sec.)

4.2

Programe educaţionale şi culturale

15%

0,07%

(7 min. 38 sec.)

4.4

Alte tipuri de programe

75%

99,71%

(165 ore 52 min. 12 sec.)

Publicitate: 0,24% (24 min. 44 sec.)

Jingle-uri: 0,73% (01 oră 14 min. 46 sec.)


• Derogări de la prevederile pct. 3.1 lit. c) din Licenţa de emisie seria AA nr. 082861 din 02.12.2011, eliberată „Megaradio” S.R.L. pentru postul de radio „Radio 911”: „Titularul licenţei se obligă să respecte cu stricteţe proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
În cadrul şedinţei publice, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au atestat că majoritatea posturilor de radio au comis abateri de la concepţia generală a serviciului de programe, aprobată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, iar unele posturi nu respectă condiţiile de plasare a publicităţii în serviciile de programe.
În urma audierii reprezentanţilor posturilor de radio şi în cadrul discuţiilor pe marginea rezultatelor monitorizării, au fost constatate neconcordanţe între termenii utilizaţi în concepţiile generale, cum ar fi producţie autohtonă şi program autohton, şi definirea acestora în Codul audiovizualului, după unele modificări ale acestuia. Prin consens s-a luat decizia de a actualiza concepţiile generale, adaptîndu-le la noile realităţi mediatice.
În conformitate cu prevederile art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a Statutul CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIDE:


1. A lua act de rezultatele monitorizării la capitolul respectării concepţiei generale şi a condiţiilor de plasare a publicităţii în serviciile de programe, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, de către posturile de radio „Radio Moldova”, „Muz FM”, „Radio Poli Disc – Русское Радио”, „Hit FM”, „Europa Plus Moldova”, „COOL Radio”, „KISS FM”, „AQUARELLE-FM”, „RETRO FM”, „Vocea Basarabiei”, „Radio Naţional FM”, „Autoradio/Avtoradio”, „Radio Alla”, „Radio ZUM” şi „Radio 911”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare radio.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI                                             Dinu CIOCAN