cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condiţiilor la autorizaţia de  retransmisie


Published: 2016-01-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Î.M. „ORANGE MOLDOVA” S.A. din mun. Chișinău, în calitatea sa de fondatoare a studioului TV prin rețeaua de telefonie celulară mobilă „ORANGE MOLDOVA”, prin cererea nr. 6712 din 18 noiembrie 2015, a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului reperfectarea condiţiilor la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000182 din 12.09.2013, prin aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise.
În conformitate cu prevederile art. 28, 29 şi 40 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a Statutului CCA, a art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate de către întreprinderea nominalizată, Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIDE:


1. A admite cererea nr. 6712 din 18 noiembrie 2015 a întreprinderii Î.M. „ORANGE MOLDOVA” S.A. (PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ, D. VICOL).
1.1. A reperfecta condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000182 din 12.09.2013, eliberată Î.M. „ORANGE MOLDOVA” S.A., prin aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise, cu eliberarea unui formular nou (PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ, D. VICOL).
(Anexa nr. 1 – 17 posturi TV și 11 posturi Radio):
Posturile TV:
Moldova 1, TVR Moldova, Jurnal TV, Publika TV, Pro TV Chișinău, Vocea Basarabiei TV,  Realitatea TV Moldova, CTC Mega, CTC Moldova, Super TV, MBC, Fashion TV, Clubbing TV, Euronews, France 24, TV 5 Monde și DW;
Posturile de radio:
Radio Moldova Național, Pro FM Chișinău, Publika FM, Maestro FM, Muz FM, Jurnal FM, Vocea Basarabiei, Hit FM, Radio Alla, Radio Stil, Europa Plus Moldova.
2. Pentru reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie, Î.M. „ORANGE MOLDOVA” S.A.  va achita o taxă în valoare de 250 de lei.
3. Oferta serviciilor de programe a  Î.M. „ORANGE MOLDOVA” S.A. (aprobată prin Decizia CCA nr. 142 din 12.09.2013) este declarată nevalabilă şi va fi păstrată în dosarul titularului.
4. Datele bancare pentru reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
TREZMD2X, Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
3359502/440115101016102
Plata pentru reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia control şi digitalizare şi Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
6. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI                                             Dinu CIOCAN