pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentrufacilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinireaobligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA)


Published: 2016-01-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru
facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea
obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA)Publicat : 15.01.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 2-12
    art Nr : 25

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – Se ratifică Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnat la Chişinău la 26 noiembrie 2014.
Art. 2. – Ministerul Finanţelor va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Guvernul Statelor Unite ale Americii despre finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului nominalizat.