pentru acceptarea amendamentelor I şi II la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontier (Espoo, 25 februarie 1991)


Published: 2016-01-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
pentru acceptarea amendamentelor I şi II la Convenţia
privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător
în context transfrontier (Espoo, 25 februarie 1991)Publicat : 15.01.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 2-12
    art Nr : 11

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – Se acceptă amendamentele I şi II la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontier (Espoo, 25 februarie 1991), adoptate la Sofia la 27 februarie 2001 şi la Cavtat la 4 iunie 2004.
Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor amendamentelor menţionate.
Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica depozitarul despre acceptarea amendamentelor nominalizate.