privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Ion MIDRIGAN


Published: 2016-01-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecționarea procesului curativ-profilactic şi activitate organizatorică intensă, domnului Ion MIDRIGAN, medic chirurg la Asociația Curativ-Sanatorială şi de Recuperare a Cancelariei de Stat, i se conferă „Ordinul  Republicii”.