cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 194 din 18.12.2014 „Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor deprograme audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor,


Published: 2016-01-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 194 din 18.12.2014
„Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de
programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare
pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru
anul 2014, anunţat prin deciziile CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013,
nr. 158 din 26 septembrie 2013 şi nr. 165 din 24 octombrie 2013”Publicat : 22.01.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 13-19
    art Nr : 72

Prin Decizia nr. 192 din 3 decembrie 2013, CCA a fost făcut bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor şi alocate radiodifuzorilor participanţi sume de bani pentru realizarea proiectelor propuse.
Prin Decizia nr. 194 din 18.12.2014, CCA a fost făcut bilanţul programelor realizate de către radiodifuzorii a căror proiecte de programe audiovizuale au fost selectate prin  Decizia CCA nr. 192 din 3 decembrie 2013 şi a prelungit prin finanţare unele proiecte: 
„Urania FM” S.R.L., fondatoarea postului TV „NTS”, a prezentat proiectul emisiunii „Жив извор” (Izvorul viu), la secţiunea „Promovarea valorilor şi patrimoniului cultural naţional: Promovarea culturii limbilor minorităţilor etnice”.
„NTS” urma să realizeze 10 emisiuni în limba bulgară cu subtitrare în limba de stat, cu durata de 20 min. fiecare. Au fost realizate 9 emisiuni din 10 preconizate, dar cu o durată mai mare de 20 min., timp preconizat iniţial.
Conform proiectului, postul TV „NTS” urma să realizeze un volum total de emisie de 3 ore 20 min., însă a realizat emisiuni cu un volum de 4 ore 08 min. 53 sec. de emisie.
     „Bizim Aidinic” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „ATV”, a prezentat proiectul emisiunii „Ii ghegelear ciogiuclar” (Noapte bună, copii), la secţiunea „Programe cu/despre/pentru copii şi tineret”.
„ATV” urma să realizeze 8 emisiuni în limba găgăuză, cu o durată de 30 de min. fiecare. Au fost realizate 10 emisiuni, cu o durată mai mică decît cea preconizată.
Conform proiectului, postul de televiziune „ATV” urma să realizeze un volum de emisie de 4 ore, însă a realizat emisiuni cu un volum de 4 ore 45 min. 26 sec.
„Pro Media” S.R.L., fondatoarea postului „Media TV”, a prezentat proiectul emisiunii „Ora Ecologică”, la secţiunea „Teme de interes public: Mediul ecologic”.
„Media TV” urma să realizeze  12 emisiuni a cîte 60 de min. fiecare. Au fost realizate toate emisiunile preconizate.
Conform proiectului, postul „Media TV” urma să realizeze un volum de emisie de 12 ore, însă a realizat emisiuni cu un volum de 14 ore 19 min. 28 sec.
„GURINEL-MEDIA” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Gurinel TV”, a prezentat proiectul emisiunii „Agenda Copiilor”, la secţiunea „Programe cu/despre/pentru copii şi tineret”.
„Gurinel TV” urma să realizeze 16 emisiuni, cu durata de 60 min. fiecare. Au fost realizate 21 de emisiuni, unele cu o durată mai mică decît timpul preconizat iniţial, iar altele cu o durată mai mare.
     Conform proiectului, postul de televiziune „Gurinel TV” urma să realizeze un volum de emisie de 16 ore, însă a realizat emisiuni cu un volum de 17 ore 48 min. 36 sec.
„ML-COM” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Triumf-TV”, a prezentat proiectul emisiunii „Tineri în Acţiune”, la secţiunea ”Programe de interes public”.
„Triumf-TV” urma să realizeze 15 emisiuni a cîte 30 de min. fiecare. Pentru realizarea proiectului a fost alocată suma de 60.000 de lei.
Este de menţionat că radiodifuzorul a prezentat, la 22 decembrie 2015, copiile programelor realizate şi difuzate şi raportul financiar de motivare a cheltuielilor. Prezentarea cu întîrziere a înregistrărilor a făcut ca examinarea raportului de bilanţ să fie amînată pentru o şedinţă publică ulterioară, fapt acceptat prin  consens de către membrii CCA.
„ALBASAT” S.R.L., fondatoarea postului TV „Albasat-TV”, a prezentat proiectul emisiunii „Informare şi educare pentru cetăţeni”, la secţiunea „Programe de interes public”.
„Albasat-TV” urma să realizeze 15 emisiuni „Realităţi şi perspective”, cu durata de 30 de min. fiecare. Au fost realizate toate emisiunile preconizate.
Conform proiectului, postul de televiziune „Albasat-TV” urma să realizeze un volum de emisie de 7 ore 30 min., însă a realizat emisiuni cu un volum de 8 ore 00 min. 27 sec.
„TV EURONOVA” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „TV EURONOVA”, a prezentat proiectul emisiunii „Tînăra generaţie – o privire către viitorul ţării”, la secţiunea „Programe cu/despre/pentru copii şi tineret”.
„TV EURONOVA” urma să realizeze 15 emisiuni a cîte 30 de min. fiecare. Au fost realizate toate emisiunile preconizate.
Conform proiectului, postul de televiziune „TV EURONOVA” urma să realizeze un volum de emisie de 7 ore 30 min., însă a realizat emisiuni cu un volum de 7 ore 40 min. 08 sec.
„TV EURONOVA” S.R.L., fondatoarea postului de radio „Euronova FM”, a prezentat proiectul emisiunii „Sănătatea înainte de toate”, la secţiunea „Teme de interes public”.
„Euronova FM” urma să se realizeze 40 de emisiuni, cu durata de 20 min. fiecare. Au fost realizate  40 de emisiuni cu o durată mai mare.
Conform proiectului, postul de radio „Euronova FM” urma să realizeze un volum de emisie de 13 ore 20 min., însă a realizat emisiuni cu un volum de 13 ore 43 min. 26 sec.
„LV-Topal” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Bas TV”, a prezentat proiectul emisiunii „Молодежный квартал”, la secţiunea „Programe cu/despre/pentru copii şi tineret”.
„Bas TV” urma să se realizeze 12 emisiuni, cu durata de 25 min. fiecare. În total au fost realizate 12 emisiuni cu o durată mai mare.
Conform proiectului, postul de televiziune „Bas TV” urma să realizeze un volum de emisie de 5 ore, însă a realizat emisiuni cu un volum de 5 ore 10 min. 47 sec.
     „Noroc Media” S.R.L., fondatoarea postului TV „Noroc”, a prezentat proiectul emisiunii „Zestrea Neamului”, la secţiunea „Promovarea valorilor şi patrimoniului cultural naţional”.
Radiodifuzorul urma să realizeze 40 de emisiuni a cîte 60 de min. fiecare.
Este de menţionat că prin Decizia CCA nr. 40/201 din 3 decembrie 2015, CCA i-a acordat întreprinderii „Noroc Media” S.R.L., fondatoarea postului TV „Noroc”, un termen suplimentar, pînă la 31.12.2015, pentru finalizarea proiectului „În culisele neamului”.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în temeiul Codului audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, a Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, a deciziilor CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26 septembrie 2013, nr. 165 din 24 octombrie 2013 şi nr. 194 din 18 decembrie 2014, Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIDE:


1. A lua act de programele audiovizuale prezentate de către radiodifuzori şi a declara concursul încheiat (PRO – (6) UNANIM – D. CIOCAN, M. ONCEANU-HADÎRCĂ, C. MÎŢU, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere, autorizare şi monitorizare şi Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI                                           Dinu CIOCAN