privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat


Published: 2016-01-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – Republica Moldova acceptă Statutul Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat, adoptat la Haga la 31 octombrie 1951.
Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor statutului menţionat.
Art. 3. – În conformitate cu prevederile art. 7 din statutul nominalizat, Ministerul Justiţiei se desemnează în calitate de organ naţional pentru facilitarea comunicării între membrii conferinţei şi Biroul permanent.
Art. 4. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va asigura remiterea instrumentului de acceptare a statutului menționat Guvernului Regatului Ţărilor de Jos.