privind conferirea de distincţii de stat


Published: 2016-01-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la asigurarea integrităţii fondului arhivistic şi înalt profesionalism, se conferă:


Ordinul „Gloria Muncii”


doamnei Lucia CREŢU      - şef al Serviciului Arhivă al Consiliului
                                                Raional Soroca;


Medalia  „Meritul Civic”


doamnei
Olimpiada GRIBINCEA    - şef al Serviciului Arhivă al Consiliului
                                                Raional Hînceşti
doamnei
Raisa PERJUN                  - şef al Serviciului Arhivă al Consiliului
                                                Raional Ocniţa
doamnei Liudmila
PRISECAREAN               - şef al Serviciului Arhivă al UTA Găgăuzia.