cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.55 din 11.05.2012


Published: 2016-01-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În scopul perfecționării modalității de elaborare, aprobare și înregistrare a schemei de încadrare a personalului autorităților și instituțiilor bugetare,


ORDON:


1. Se aprobă modificările și completările la Ordinul ministrului finanțelor nr.55 din 11 mai 2012 „Cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.119, art.692), cu modificările și completările ulterioare, conform anexei.
2. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.