R E C T I F I C A R E


Published: 2016-01-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Anexa la  Hotărîrea Guvernului nr.895 din 29 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361-369, art.995) se consideră parte integrantă a hotărîrii menţionate mai sus şi va avea următorul conținut: „Anexă
 la  Hotărîrea  Guvernului
nr.895 din  29 decembrie 2015

COMPONENŢA NOMINALĂa Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor


FILIP Pavel                     -   ministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor,
                                                preşedinte al Colegiului
TARLEV Vitalie              -   viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
PARFENTIEVDumitru    -   viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
CIOLAC Vitalie              -   viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
VĂSA Violeta                 -   secretar de stat
                                           -   şef al Cabinetului ministrului
ȚURCANU Iurie            -   director executiv al Instituţiei publice Centrul de
                                               Guvernare Electronică (E-Government)
VARANIȚA Grigore      -   director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
                                                în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
CUNEV Veaceslav         -   preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Companiilor
                                                Private din Domeniul Tehnologiei Informaţiei şi
                                                Comunicaţiilor
POSTICĂ Sergiu            -   reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Companiilor
                                                Private din Domeniul Tehnologiei Informaţiei şi
                                                Comunicaţiilor
ANDRONIC Serghei      -   decan al Facultăţii Inginerie şi Management în
                                                Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică
                                                a Moldovei
COJOCARU Svetlana     -   doctor habilitat, profesor cercetător, director al
                                                Institutului de Matematică şi Informatică, Academia
                                                de Ştiinţe a Moldovei
PÎRGARU Ion                 -   preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii
                                                din Republica Moldova”