cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pietrosu, raionul Fălești


Published: 2016-01-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului comunal Pietrosu, raionul Fălești, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererile de demisie ale consilierilor Rotari Svetlana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și Vatavu Vladislava aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Pietrosu le revin candidaților supleanți Bejenari Zinaida de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și Grădinari Iacob de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. Listele candidaților supleanți au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Fălești din 22 iunie 2015.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Rotari Svetlana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și Vatavu Vladislava aleasă pe lista Partidului Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Pietrosu.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Pietrosu, raionul Fălești, candidaților supleanți Bejenari Zinaida de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și Grădinari Iacob de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierii Bejenari Zinaida și Grădinari Iacob asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                       Iurie CIOCAN

Secretar                                                                          Andrei Volentir