privind nivelul de rentabilitate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate în anul 2016


Published: 2016-01-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
privind nivelul de rentabilitate pentru activitatea de furnizare
a gazelor naturale la tarife reglementate în anul 2016Publicat : 29.01.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 20-24
    art Nr : 99

În temeiul art. 53 alin. (3) lit. a) din Legea cu privire la gazele naturale nr. 123 din 23.12.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 23-24/31 din 12.02.2010) și în conformitate cu pct. 58 din Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 678 din 22.08.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 345-351/1603 din 21.11.2014), care prevăd stabilirea și aprobarea ratei de rentabilitate a furnizorului de ultimă opțiune de la furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică


HOTĂRĂŞTE:


Articol unic. Se aprobă, pentru anul de reglementare 2016, rata de rentabilitate a furnizorului de ultimă opțiune de la furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate în mărime de 2,5%.