preţurilor de consum


Published: 2016-08-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind Indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender) în luna iulie 2016 faţă de decembrie 2015:


Luna

Indicii Preţurilor de Consum

Ianuarie     -

100,7%

Februarie   -

100,1%

Martie        -

100,1%

Aprilie       -

100,1%

Mai            -

100,3%

Iunie          -

100,0%

Iulie           -

99,1%