cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei


Published: 2016-08-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 27 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, şi prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 303 din 27 decembrie 2012), luînd în considerație Raportul asupra inflației nr. 3, 2016, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei


HOTĂRĂŞTE:


1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 10.0 la sută anual.
2. Se mențin ratele de dobîndă:
a) la creditele overnight la nivelul de 13.0 la sută anual;
b) la depozitele overnight la nivelul de 7.0 la sută anual.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.