privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat


Published: 2016-01-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi contribuţie la organizarea şi desfăşurarea la un înalt nivel profesional a măsurilor de protecţie şi pază, se conferă:


Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III domnilor:


CAŢ Marius             -    colonel
MIHAI Sorin            -    colonel;


Medalia „Meritul Militar” domnilor:


MALACHI Ruslan    -    căpitan
PADUCA Natalia     -    locotenent-colonel
PLECAN Eugeniu     -    locotenent-colonel în rezervă.