privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate


Published: 2016-01-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În scopul asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova şi în temeiul art. 88 lit. j) şi al art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, precum şi al art. 12 din Legea securităţii statului şi al art. 26 din Legea cu privire la apărarea naţională,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Art.1. - Se constituie Consiliul Suprem de Securitate în următoarea componenţă:


Preşedinte


TIMOFTI Nicolae               -    Preşedinte al Republicii Moldova, Comandant
                                                     Suprem al Forţelor Armate


Secretar


BARBĂNEAGRĂ Alexei    -    consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în
                                                     domeniul apărării şi al securităţii naţionale


Membri:


ARMAȘU Octavian             -   ministru al finanţelor
BALAN Mihai                     -   director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
                                                     al  Republicii  Moldova
CALMÎC Octavian              -    viceprim-ministru, ministru al economiei
CANDU Andrian                 -    Preşedinte al Parlamentului
CHETRARU Viorel              -   director al Centrului Național Anticorupție
DUCA Gheorghe                  -   președinte al Academiei de Științe a Moldovei
FILIP Pavel                          -   Prim-ministru
GALBUR Andrei                  -   viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe
                                                     şi integrării europene
GHIMPU Mihai                    -   președinte al Fracțiunii parlamentare a
                                                     Partidului Liberal din Moldova
GURIN Corneliu                   -   Procuror General
JIZDAN Alexandru               -   ministru al afacerilor interne 
LUPU Marian                        -  preşedinte al Fracțiunii parlamentare a Partidului
                                                      Democrat din Moldova
PĂDURARU Ion                   -  secretar general al Aparatului Preşedintelui
                                                      Republicii  Moldova
ȘALARU Anatolie                 -  ministru al apărării
UNTILA Veaceslav               -  președinte al Comisiei securitate naţională, apărare
                                                     şi ordine publică a Parlamentului.
Art.2. - Consiliul Suprem de Securitate îşi desfăşoară activitatea în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, Legii securităţii statului, Legii cu privire la apărarea naţională, altor acte legislative şi al Regulamentului Consiliului Suprem de Securitate, aprobat de către Preşedintele Republicii  Moldova.
Art.3. - Guvernul şi autorităţile administraţiei publice vor prezenta Consiliului Suprem de Securitate informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi îi vor acorda asistenţă multilaterală.
Art.4. - Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1702-VII din 3 august 2015 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate.
Art.5. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.