cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Igor ŞAROV


Published: 2016-02-05

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul articolului 20 punctul 21) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se reconfirmă domnul Igor ŞAROV în funcţia de viceministru al culturii.

PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP