cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Nighina AZIZOV


Published: 2016-02-05

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul articolului 20 punctul 21) din Legea nr. 64-XII  din  31 mai 1990 cu privire la Guvern, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se eliberează doamna Nighina AZIZOV din funcţia de viceministru al muncii, protecției sociale și familiei în baza cererii de demisie.

PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP