cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative


Published: 2016-02-05

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu
Ministrul justiţiei                                                   Vladimir Cebotari