cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE  CARAT ASIGURĂRI” S.A.


Published: 2016-02-05

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE  CARAT ASIGURĂRI” S.A. (str. Alexandru cel Bun 51, mun. Chişinău, IDNO 1004601000125) privind excluderea unei adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate din anexa la licenţă, în temeiul art.8 lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.14 alin.(7), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:


1. Se reperfectează licenţele Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări  „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. seria CNPF nr.000668, eliberată la 30 august 2011, pe termen nelimitat, pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale) şi seria CNPF nr.000097, eliberată la 9 decembrie 2008, pe termen nelimitat, pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări de viaţă), prin substituirea anexei la licenţă cu excluderea următoarei adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate: s. Hîrbovăț, r-nul Anenii Noi.
2.Taxa pentru reperfectarea licenţelor în mărime de 1170 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                    Iurie FILIP