privind numirea domnului Oleg ȚULEA în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria


Published: 2016-02-09

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art.86 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.10 alin.(6) din Legea cu privire la serviciul diplomatic,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Oleg ȚULEA se numeşte în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria.