cu privire la numirea domnului Tudor Ulianovschi în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană cu sediul la Geneva, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă oficiul ONU la Geneva


Published: 2016-02-09

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În conformitate cu art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi art. 10 alin. (6) din Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind numirea domnului Tudor Ulianovschi în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană cu sediul la Geneva, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă oficiul ONU la Geneva, înaintînd Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv.

PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP