privind rechemarea domnului Victor MORARU din funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva, de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană


Published: 2016-02-09

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
privind rechemarea domnului Victor MORARU din funcţia de
Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe
lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva, de Ambasador Extraordinar şi
Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederaţia ElveţianăPublicat : 09.02.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 31
    art Nr : 64

În temeiul art.86 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.10 alin.(6) din Legea cu privire la serviciul diplomatic,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Victor MORARU se recheamă din funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva, de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în  Confederaţia  Elveţiană.