cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lilia BOLOCAN


Published: 2016-02-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul articolului 22 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se eliberează doamna Lilia BOLOCAN din funcţia de director general al Biroului Relaţii Interetnice în baza cererii de demisie.

PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP