privind eliberarea doamnei Nina RUSU din funcția de judecător la Judecătoria Hîncești


Published: 2016-08-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 25 alin. (1) lit. k) și al art. 26 din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Doamna Nina RUSU se eliberează din funcţia de judecător la Judecătoria Hîncești, de la data de 3 septembrie 2016, în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă.