cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești


Published: 2016-02-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Primarul orașului Florești, raionul Florești, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Gangan Iurie ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Florești îi revine candidatului supleant Mocreac Tamara de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Florești din 23 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Șumila Valeriu de pe lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Gangan Iurie ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Florești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești, candidatului supleant Mocreac Tamara de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Mocreac Tamara asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                          Iurie CIOCAN

Secretar                                                                             Andrei Volentir