cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Rîșcani


Published: 2016-02-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului raional Rîșcani a transmis Comisiei Electorale Centrale cererile de demisie ale consilierilor Tcaci Zinaida aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova şi Guțu Vasile ales pe lista Partidului Liberal, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Rîșcani le revin candidaților supleanți Golovatiuc Serghei de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Colin Valentina de pe lista Partidului Liberal. Listele candidaților supleanți au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Rîșcani din 16 iulie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Tcaci Zinaida aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova şi Guțu Vasile ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul raional Rîșcani.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Rîșcani candidaților supleanți Golovatiuc Serghei de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Colin Valentina de pe lista Partidului Liberal.
3. Se preavizează consilierii Golovatiuc Serghei și Colin Valentina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                          Iurie CIOCAN