cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion HAREA


Published: 2016-02-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul articolului 7 din Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, articolului 63 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, alineatului (3) al articolului 6 din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi în conformitate cu punctul 5 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se numeşte domnul Ion HAREA în funcţia de şef al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu.

PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP