cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membredin 26 iunie 2012, pentru a se lua în considerare aderar


Published: 2016-02-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă spre examinare Preşedintelui Republicii Moldova proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre din 26 iunie 2012, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, întocmit la Bruxelles la 22 iulie 2015.

PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP