cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni


Published: 2016-02-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererile de demisie ale consilierilor Andriuța Vladimir și Ciortan Ion aleși pe lista Partidului Liberal, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni le revin candidaților supleanți Ciocan Igor și Buga Vladimir de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 24 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Andriuța Vladimir și Ciortan Ion aleși pe lista Partidului Liberal în Consiliul orășenesc Nisporeni.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni, candidaților supleanți Ciocan Igor și Buga Vladimir de pe lista Partidului Liberal.
3. Se preavizează consilierii Ciocan Igor și Buga Vladimir asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                                  Iurie CIOCAN

Secretar                                                                                     Andrei Volentir