cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova


Published: 2016-02-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului orășenesc Iargara, raionul Leova, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Șestacovschi Andrei ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Iargara îi revine candidatului supleant Loghin Vitalie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 25 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Șestacovschi Andrei ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Iargara.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova, candidatului supleant Loghin Vitalie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Loghin Vitalie asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                                  Iurie CIOCAN

Secretar                                                                                     Andrei Volentir