cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărata Veche, raionul Fălești


Published: 2016-02-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului comunal Sărata Veche, raionul Fălești, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Paladi Vladimir ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Sărata Veche îi revine candidatului supleant Gheorghița Igor de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Fălești din 19 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de adeverința primăriei prin care se confirmă aflarea peste hotare a candidatului supleant Zubic Constantin de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Paladi Vladimir ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul comunal Sărata Veche.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Sărata Veche, raionul Fălești, candidatului supleant Gheorghița Igor de pe lsta Partidului Politic „Partidul Nostru”.
3. Se preavizează consilierul Gheorghița Igor asupra obligaţiei de a respecta termenul de  30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                                  Iurie CIOCAN

Secretar                                                                                     Andrei Volentir

Related Laws