cu privire la executarea unei hotărîri judecătoreşti


Published: 2016-02-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    La 11.02.2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului i-a eliberat întreprinderii S.C. „STARNET” S.R.L. Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000092, pentru studioul „TvBox” din mun. Chişinău şi or. Ungheni.
Prin cererile nr. SN21/1076 din 11.12.2013, nr. SN21/114 din 14.02.2014 şi nr. SN14/211 din 24.03.2014, S.C. „STARNET” S.R.L. a solicitat retragerea Autorizaţiei de retransmisie seria AB nr. 000092 din 11.02.2010.
Întru executarea hotărîrii Judecătoriei Centru mun. Chişinău din 21 august 2015 şi a deciziei Curţii de Apel Chişinău din 16 decembrie 2015, în temeiul cererilor depuse şi în conformitate cu prevederile art. 28, 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 38 alin. (1) lit. d) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIDE:


1. A admite cererile de retragere a Autorizaţiei de retransmisie seria AB nr. 000092 din 11.02.2010, eliberată S.C. „STARNET” S.R.L. pentru studioul „TvBox” din mun. Chişinău şi or. Ungheni (PRO – (7) UNANIM – D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licenţiere.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia control şi digitalizare.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI                                               Dinu CIOCAN