cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Împrumut „BULBOCI”


Published: 2016-08-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Ca rezultat al executării de către Asociaţia de Economii şi Împrumut „BULBOCI” (satul Bulboci, raionul Soroca, IDNO 1004607000219) a prescripţiei stabilite prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 32/3  din  30.06.2016 ,,Cu privire la prescrierea repetată unor asociaţii de economii şi împrumut de a prezenta rapoartele specializate pentru trimestrul I al anului de gestiune 2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2016, nr. 193-203, art. 1161) referitor la prezentarea raportului specializat pentru trimestrul I al anului de gestiune 2016, în temeiul art. 1, art. 9 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (3) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), art. 46 alin. (1) şi alin. (2) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506),


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIAREDECIDE:


1.  Se anulează suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale Asociaţiei de Economii şi Împrumut „BULBOCI”, aplicată prin Ordonanța Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 32/4-O din 30.06.2016 „Cu privire la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale unor asociaţii de economii şi împrumut” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 1164).
2. Se informează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Banca Comercială „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A. privind anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale Asociaţiei de Economii şi Împrumut „BULBOCI”.
3. Controlul asupra executării prezentei ordonanţe se pune în sarcina Direcţiei generale plasamente colective şi
microfinanţare.
4.  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (www.cnpf.md) şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                              Nina DOSCA