cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016


Published: 2016-02-26

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În conformitate cu art. 40 lit. e) din Codul audiovizualului, Consiliul de Observatori al Instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, prin scrisoarea nr. 2 din 21 ianuarie 2016, a prezentat Consiliului Coordonator al Audiovizualului spre avizare Caietul de sarcini pentru anul 2016, aprobat de Consiliul de Observatori prin Hotărîrea nr. 3 din 15 ianuarie 2016.
Printre priorităţi, Compania „Teleradio-Moldova” îşi propune să digitalizeze arhiva TV, lansarea postului de televiziune cu tematică generalistă MOLDOVA 2, cu transmisia semnalului prin cablu, care va difuza informaţii din domeniile: social, politic, cultură, sport, economie; şi a postului de radio on-line MOLDOVA COPII, care  va asigura diversitatea de produse pentru toate categoriile de copii, va oferi emisiuni educative, cognitive, didactico-instructive şi de divertisment, precum şi lansarea TV MOLDOVA INTERNAŢIONAL pe satelit.
În cadrul dezbaterilor publice pe marginea Caietului de sarcini, membrii CCA au menţionat că acesta este unul ambiţios, dar realizabil, venind şi cu unele recomandări, prezentate în Aviz.
Membra CCA, Olga Guţuţui, a declarat că este de acord cu recomandările înaintate de membrii CCA vizavi de Caietul de sarcini pentru anul 2016, însă ar dori să-şi acorde votul pentru un Caiet de Sarcini cu estimările bugetare pentru anul 2016 revăzute, reieşind din faptul că preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a menţionat că proiectul a fost elaborat în baza datelor pe care le deţinea în luna octombrie 2015.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi rezultatele dezbaterilor publice, Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIDE:


1. A aproba şi a prezenta Avizul la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 Consiliului de Observatori şi Instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (PRO – (7) – D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL; CONTRA – (1) – O. GUŢUŢUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere, autorizare şi monitorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

Related Laws