cu privire la aprobarea procedurii de verificare a respectării caietului de sarcini şi a formularului actului de verificare a respectării caietului de sarcini


Published: 2016-02-26

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la aprobarea procedurii de verificare a respectării
caietului de sarcini şi a formularului actului de verificare a
respectării caietului de sarciniPublicat : 26.02.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 44-48
    art Nr : 349
    Data intrarii in vigoare : 26.02.2016

Întru executarea art. 321 alin. (4) lit. f) din Legea viei şi vinului nr. 57 –XIV din 10.03.2006 şi pct. 83, 88 din Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole” nr. 356 din 11.06.2015,


ORDON:


1. A aproba:
1.1 Procedura de verificare a respectării caietului de sarcini (Anexa nr.1);
1.2 Formularul “Act de verificare a respectării caietului de sarcini” (Anexa nr.2).
2. Controlul executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei Viticultură şi Vinificaţie a Instituţiei Publice Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.
3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.