cu privire la completarea anexei la Ordinul Ministerului Economiei  nr. 119 din 2 februarie 2013


Published: 2016-03-04

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 2 alin. (2), lit. d) şi art. 3 alin. (1), (12) ale Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,


ORDON:


1. A aproba, conform anexei, completările ce se operează în norma de metrologie legală NML RSAV.402100.003:2013 „Sistem, cu soft încorporat, pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport, cu imagini video, tip „Авто Ураган”-VS”, aprobată prin Ordinul nr 119 din 2 iulie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.152-158,  art. 1091).
2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasa pe pagina web a Ministerului Economiei.
3. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie:
- plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista Metrologie;
- operarea modificărilor şi completărilor corespunzătoare în documentele normative menţionate în prezentul ordin.