cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG”


Published: 2016-03-04

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Urmare a examinării cererilor de reperfectare a licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (str. Mihai Eminescu 2, mun. Chişinău, IDNO 1002600053315) privind includerea unor noi adrese și excluderea altor adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate din anexa la licenţă, în temeiul art.8 lit.c) și art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.14 alin.(6) și alin.(7), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95), 


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:


1. Se reperfectează licenţa Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” seria CNPF nr.000707, eliberată la 1 noiembrie 2008, pe termen nelimitat, pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale), prin substituirea anexei la licenţă cu:
     a) includerea următoarelor adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate:
- str. Sfînta Maria 1, or. Cimișlia;
- str. M. Sadoveanu 50, or. Orhei;
- str. Mircea cel Bătrîn 2, mun. Chișinău;
- str. Alba-Iulia 19, mun. Chișinău;
b) excluderea următoarelor adrese de desfășurare a activității licențiate:
-  str. Chișinăului 3, com. Stăuceni, mun. Chișinău;
-  str. Independenței 123B, or. Sîngerei;
-  str. Pobeda 283, mun. Comrat.
2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 585 lei şi taxa pentru eliberarea a patru copii de pe licenţă în mărime de 2340 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                               Iurie FILIP