cu privire la examinarea propunerilor de verificare  a respectării Deciziei CCA nr. 43/218 din 23.12.2015 de către unii radiodifuzori  


Published: 2016-03-04

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    La 23 decembrie 2015, prin Decizia nr. 43/218 - Cu privire la uniformizarea nivelului sunetului  în programele de radio şi TV,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului a obligat radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova să nu admită mărirea nivelului sunetului în interiorul programelor, între programe diferite,  la difuzarea publicității, teleshopping-ului şi promo.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi ale Deciziei CCA nr. 127 din 26.12.2007, Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIDE:


1. A verifica respectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 43/218 din 23.12.2015 de către posturile de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”,  „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Euro TV”, „TVC 21”, „Agro TV”, „Busuioc TV”, „Noroc”, „Ru TV Moldova”, „CTC Mega”, „Super TV”, „Realitatea TV”, „ALT TV”, „NTV Moldova”, „ZONA M”, „MOLDOVA-SPORT”, „MBC”, „Vocea Basarabiei TV”, „POPAS TV”, „Gurinel TV”, „Gold TV ”, „Canal Regional”, „TV-Găgăuzia”,  „TV Elita”, „TV-Prim”, „Studio-L”, „Media TV”, „SOR-TV” şi „TV Drochia” (PRO – (7) UNANIM – D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU şi D. VICOL).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI                                           Dinu CIOCAN