cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive


Published: 2016-03-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În conformitate cu prevederile alin. (6), art.24 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 3 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), ale Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.564 din 10 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.144-147, art. 630), ale Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.533 din 13 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice” (Monitorul Oficial, 2011, nr.118-121), Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.299 din 6 mai 2010 „Cu privire la înregistrarea produselor biodistructive”, cu modificările ulterioare, în baza deciziei pozitive a Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor biodistructive (Procesul-verbal nr.32 din 17.02.2016) şi în temeiul pct.9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011,


ORDON:


1. A înregistra şi a permite plasarea pe piaţa Republicii Moldova a produselor biodistructive: INCIDIN EXTRA; Nica-Antiseptic Aquamuss; Nica-Extra M; NICA-AMICID; NICA-CLOR, Medea; VIROBAC; Clorură de var; Hipoclorit de sodiu soluție 12,5% clor activ; Clor lichid (conform anexei).
2. Secretarul Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor biodistructive (dna Nadejda Burca) va include produsele biodistructive înregistrate în Registrul naţional al produselor biodistructive.
3. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.