cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice


Published: 2016-03-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege
pentru modificarea și completarea Legii nr.121-XVI
din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea
proprietății publicePublicat : 11.03.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 55-58
    art Nr : 270

Guvernul HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP