privind supravegherea zilnică de către AutoritateaAeronautică Civilă asupra planificării zborurilor


Published: 2016-08-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul Legii aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 645 din 7 august 2014, în scopul asigurării siguranţei zborurilor drept urmare a necorespunderilor depistate în cadrul inspecţiilor SAFA efectuate pe aeroporturile din străinătate la bordul aeronavelor operate de operatorii aerieni din Republica Moldova,


O R D O N:


1. Operatorii aerieni din Republica Moldova sînt obligaţi să prezinte zilnic Planul de zboruri pe perioada de 24 ore, care va conţine informaţia conform Anexei.
2. Operatorii aerieni din Republica Moldova care operează peste hotare (baza de operare peste hotare), suplimentar la informaţia care trebuie prezentată conform punctului 2, vor asigura accesul continuu la distanţă (internet) pentru inspectorii Direcţiei operaţiuni zbor responsabili pentru fiecare operator în parte în regim real 24/7 la următoarea informaţie:
a) Planul operaţional de zbor (OFP);
b) NOTAM-urile necesare pentru planificarea zborurilor;
c) Jurnalul de zbor, imediat după completare;
d) Jurnalul tehnic al aeronavei, imediat după completare;
e) NOTOC (după caz), imediat după completare.
3. Conducătorii operatorilor aerieni, întru executarea prezentului Ordin, sînt responsabili pentru introducerea modificărilor corespunzătoare în Manualul Operaţional de Zbor.
4. Încălcarea prevederilor prezentului Ordin sau prezentarea unor informaţii eronate duce la suspendarea activităţii operaţionale a operatorului aerian.
5. Din data intrării în vigoare a prezentului Ordin, se abrogă Circulara Operaţională nr. 01-01.08.2007 cu privire la Planul de zboruri pe perioada de 24 ore.
6. Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECTORUL
AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE                      Radu BEZNIUC