cu privire la încetarea activității executorului judecătorescCasian Oleg


Published: 2016-08-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art.8 lit.j), art.19 alin.(1) lit.c-c1), alin.(2) din Legea nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești, Hotărîrii nr.31 din 03.08.2016 a Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și pct.7 subpct.(1) lit.u) al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.736 din 3 octombrie 2012,


ORDON:


1. Se  încetează activitatea executorului judecătoresc Casian Oleg, licența seria LE nr.070, teritoriul de activitate mun. Chișinău, cu radierea din Registrul executorilor judecătorești în legătură cu nevărsarea plăților obligatorii la contul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.
2. Din momentul emiterii ordinului, executorul judecătoresc Casian Oleg își pierde dreptul de a gestiona contul curent special și de a întreprinde acțiuni specifice funcției. Dreptul de gestionare a contului curent special al executorului judecătoresc se transmite în administrarea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.
3. În termen de 5 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, executorul judecătoresc Casian Oleg va transmite, conform cerințelor art.20 din Legea privind executorii judecătorești sigiliul, licența, legitimația, documentele pentru procedurile de executare, registrele de evidență și arhiva la Camera teritorială a executorilor judecătorești Centru.
4. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se aduce la cunoștința Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătorești și instanței de judecată în a cărei circumscripție executorul judecătoresc îşi are biroul.